MES w protetyce stomatologicznej

Protetyka stomatologiczna jest to specjalizacja związana z odbudową i wymianą zębów. Jest to obecnie bardzo powszechna praktyka, mimo to implant nie pozostaje bez wpływu kilku czynników. Najważniejsza jest kość, Prawidłowo wykonana przebudowa kości pomaga w utrzymaniu integralności struktur nieożywionych, takich jak implant oporowy i nadbudówki. Wszystkie te zabiegi stomatologiczne, zwłaszcza chirurgiczne są związane z wysokim ryzykiem. Szczególnie ryzyka: techniczne i mechaniczne  mogą być uważane za takie, które mogą zwiększać możliwości uszkodzeń i powikłań. Dlatego też należy je ocenić przed rozpoczęciem leczenia.

Jedną z metod, która może przyczynić się do zmniejszenia liczby awarii jest Metoda Elementów Skończonych (MES). MES jest to analiza numeryczna powszechnie stosowana do oceny w inżynierii i problemach biomechanicznych przed ich wystąpieniem. Skończony model jest zbudowany z elementów, które wynikają z podziału stałych przedmiotów, potem każdemu z nich są przypisane  odpowiednie właściwości materiału.

Aby prawidłowo użyć metody elementów skończonych przede wszystkich należy zastosować model 3-D, ze względu na dynamiczne i złożone środowisko w obrębie zębów. Studium przypadku mówi: „Aby poprawić jakość badań MES, ścisłą uwagę należy zwrócić na procedurę modelowania jako jednej z najważniejszych części analiz MES. Cechy tego modelu powinny przypominać właściwości fizyczne faktycznej struktury tak ściśle, jak to możliwe, w odniesieniu do wymiarów i właściwości materiału. Najtrudniejsza i najbardziej złożona część procesu modelowania polega na przechwytywaniu szczegółowych właściwości struktur żywych. „

Przechodząc do implantów i uzupełnień, które nazywane są nieożywionymi konstrukcjami mechanicznymi, mogą one być symulowane i cyfrowo modelowane w MES z wykorzystaniem wcześniej odkrytych właściwości, takich jak: izotropowe, poprzecznie izotropowe, ortotropowe i / lub właściwości anizotropowe. W wielu badaniach MES związanych ze stomatologią izotropowe właściwości materiału są stosowane, więc wszystkie istotne właściwości materiałowe są takie same we wszystkich kierunkach, co w rezultacie daje dwie stałe materiałowe: moduł Younga i współczynnik Poissona.

Nie ma MES bez właściwie dobranych warunków brzegowych. Badanie: Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry opisuje jak stosować siły i ograniczenia.

Chcąc połączyć implantologię z Metodą Elementów Skończonych wymagana jest współpraca lekarzy i inżynierów. Budowa modelu i zastosowanie warunków brzegowych, które będą jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości klinicznej nie jest najłatwiejszym zadaniem, ale jest to z pewnością zadanie warte wysiłku. Najważniejszą zaletą całego procesu jest to, że zdrowie pacjentów nie zostanie naruszone  przez nieprawidłowo dobrane implanty wykonane z nieodpowiednich materiałów. Lekarze muszą zawsze pamiętać, że badania FEA to uproszczenie rzeczywistej sytuacji klinicznej, oraz że badania FEA są ograniczone przez konieczność założeń. Wyniki FEA muszą być zawsze potwierdzone testami mechanicznymi, konwencjonalną analizą kliniczną modelu i badań przedklinicznych. Jednak przed rozpoczęciem biomechanicznych badań klinicznych, słusznym podejściem jest, aby odnieść się do badań FEA. Skorelowanie wyników FEA z przedklinicznymi i długoterminowymi badaniami klinicznymi może pomóc zweryfikować modele badawcze.

Źródło: Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry

Share

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. / This website uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies. więcej informacji / more information

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. To provide you with the highest level of client service options of cookies on this website are set to "allow cookies". Continuing to view the page without changing settings or clicking "I accept" you agree to their use.

Zamknij / close